president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
baner1
HotLog
Задати питання
 
Соціально-економічне становище Запорізької області
за січень–вересень 2018 року
Демографічна ситуація та соціальний захист
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 1712156 осіб.
Упродовж січня–серпня 2018р. чисельність населення зменшилася на 11015 осіб. Порівняно з січнем–серпнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 557 осіб та становив 9983 особи.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 46 народжених.
У січні–вересні 2018р. 165,8 тис. домогосподарств призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому в міських поселеннях – 124,6 тис., в сільській місцевості – 41,2 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2018р. становила 37,5 млн.грн (у міських поселеннях – 32,0 млн.грн, у сільській місцевості – 5,5 млн.грн).
Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство в вересні 2018р. склала 111,9 грн.
Крім того, в січні–вересні 2018р. призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 26,7 тис. домогосподарств на суму 79,8 млн.грн (у міських поселеннях – 8,3 тис. домогосподарств на 26,4 млн.грн, у сільській місцевості – 18,4 тис. домогосподарств на 53,4 млн.грн).
Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в вересні 2018р. становив 2945,1 грн.
У січні–вересні 2018р. субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива отримали 26,2 тис. домогосподарств на суму 85,2 млн.грн, при цьому в міських поселеннях – 8,5 тис. домогосподарств на 37,7 млн.грн, у сільській місцевості – 17,7 тис. домогосподарств на 47,5 млн.грн.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець серпня 2018р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні періоди) становила: постачання природного газу – 803,3 млн.грн, централізоване опалення та постачання гарячої води – 659,4 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 242,2 млн.грн, постачання електричної енергії – 231,7 млн.грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 158,2 млн.грн, вивезення побутових відходів – 36,6 млн.грн.
Ринок праці
Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років у І півріччі 2018р. становила 812,5 тис. осіб, при цьому 732,5 тис. осіб, або 90,2% були зайняті економічною діяльністю, решта – 80,0 тис. осіб, або 9,8% не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з І півріччям 2017р. збільшився на 1,3 в.п. та склав 56,8%, а серед населення працездатного віку – на 1,8 в.п. та 66,7% відповідно.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 10,7% у І півріччі 2017р. до 9,8% у І півріччі 2018р.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримали статус безробітного впродовж січня–вересня 2018р., становила 50,6 тис. осіб. При цьому кількість зареєстрованих безробітних за місяць збільшилася на 1,9% та на кінець вересня 2018р. становила 16,4 тис. осіб.
Із загальної кількості безробітних 60,5% складали жінки, 39,3% – особи, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, 33,4% – молодь у віці до 35 років, 29,1% – мешканці сільської місцевості.
Рівень зареєстрованого безробіття по області в порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 0,1 в.п. та на кінець вересня 2018р. становив 1,6% населення працездатного віку. По сільській місцевості та міських поселеннях рівень зареєстрованого безробіття не змінився та на кінець вересня 2018р. становив 2,0% та 1,4% відповідно.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. зменшилась на 21,0% та на кінець вересня становила 2,0 тис.од.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,9% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%).
Порівняно з серпнем 2018р. зменшення попиту спостерігалось майже по всіх професійних групах, а найбільше по професіоналах (у 2,1 раза), законодавцях, вищих державних службовцях, керівниках, менеджерах (управителях) (у 1,5 раза), фахівцях та працівниках сфери торгівлі та послуг (на 24,1% по кожній з професійних груп).
Кількість вакансій по кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства за місяць не змінилась.
Навантаження на одну вакансію в порівнянні з серпнем 2018р. збільшилось на 33,3% та на кінець вересня 2018р. становило 8 осіб.
Значне збільшення навантаження зареєстрованих безробітних упродовж вересня 2018р. спостерігалось по професіоналах (у 2,3 раза), законодавцях, вищих державних службовцях, керівниках, менеджерах (управителях) (у 1,6 раза), фахівцях (на 40,0%), працівниках сфери торгівлі та послуг (на 37,5%).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж вересня 2018р., становила 10,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2300 грн, що в 1,6 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника в серпні 2018р. в 2,4 раза перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3723 грн) та становив 8781 грн, що на 1,8% менше, ніж у липні 2018р. та на 25,9% більше, ніж у аналогічному місяці 2017р.
Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників добувної промисловості і розроблення кар'єрів (14383 грн), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (13425 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12953 грн).
Необхідно зазначити, що до групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 42–68% середньообласного рівня, відносилися працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, господарств: сільського, лісового та рибного.
Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у серпні 2018р. в порівнянні з липнем 2018р. зменшилась на 1,6%, а відносно серпня 2017р. – збільшилась на 16,2%. За січень–серпень 2018р. по відношенню до аналогічного періоду 2017р. вона збільшилась на 14,3%.
Сума невиплаченої заробітної плати за серпень 2018р. зменшилась на 22,5 млн.грн, або на 8,7% та на 1 вересня 2018р. становила 235,3 млн.грн.
У цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати на початок вересня 2018р. становив 7,1% фонду оплати праці, нарахованого за серпень.
Із загальної суми заборгованості на 1 вересня 2018р. 81,5% складає борг працівникам економічно активних підприємств. За серпень 2018р. сума заборгованості з виплати заробітної плати по цих підприємствах зменшилась на 17,1% та становила 191,7 млн.грн.
На початок вересня п.р. значна частина суми заборгованості цієї категорії підприємств припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (88,1% загальної суми боргу по області), а також транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність (3,4%).
Основну частину боргу утворено на підприємствах міст: Запоріжжя (52,4%) та Мелітополь (11,9%).
На 1 вересня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 7,3 тис. працівників економічно активних підприємств (2,0% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше) в середньому по 26250 грн кожен. Значно вищим цей показник був у працівників постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (34884 грн), а також професійної, наукової та технічної діяльності (28605 грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів протягом місяця не змінилась та становила 24,0 тис.грн.
Правопорушення
За повідомленням прокуратури протягом січня–вересня 2018р. обліковано 22973 кримінальні правопорушення.
У загальній кількості злочинів 70,1% становили злочини проти власності, 5,7% – злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,1% – злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,6% – злочини проти громадської безпеки, по 1,5% – злочини проти громадського порядку та моральності і злочини проти правосуддя, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина, 0,8% – злочини в сфері господарської діяльності.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 7574 злочини (33,0%) – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня–вересня 2018р. обліковано 70 очевидних умисних вбивство та замахів на вбивство, 6 зґвалтувань та замахів на зґвалтування. Кількість випадків умисних тяжких тілесних ушкоджень становила 75 од.
Упродовж січня–вересня 2018р. обліковано 258 крадіжок державної власності та 10816 – приватної власності, з числа яких 10,5% – крадіжки з квартир. Кількість зареєстрованих грабежів та розбійних нападів склала 588 випадків.
Протягом січня–вересня 2018р. від кримінальних правопорушень потерпіло 18724 особи. Внаслідок злочинних дій загинула 221 особа.
Правоохоронними органами в січні–вересні 2018р. виявлено 5034 особи, які вчинили кримінальні правопорушення. З числа виявлених осіб 10,8% – жінки, 2,3% – діти до 18 років. Кожний другий з числа осіб, причетних до злочинів, раніше вже ставав на злочинний шлях, кожний десятий скоїв його в стані алкогольного сп’яніння, 7,7% вчинили злочин у групі. З числа виявлених осіб, які вчинили злочини, 78,2% працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали та не навчались, 5,8% – безробітних.
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 27624,7 млн.грн, що на 4,4% більше обсягів січня–вересня 2017р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 19860,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти січня–вересня 2017р. збільшився на 6,3%. Роздрібний товарооборот за вересень 2018р. становив 2313,0 млн.грн і в порівнянних цінах проти вересня попереднього року збільшився на 9,7%, а проти попереднього місяця зменшився на 8,4%.
Сільське господарство
У січні–вересні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 81,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 78,9%, у господарствах населення – 85,6%.
Станом на 1 жовтня 2018р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі 937,8 тис.га, що на 1,0% більше, ніж на початок жовтня 2017р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових склала 97,9% площі посівів (торік – 97,6%). Виробництво зерна становило 2182,5 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 24,4% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 23,3 ц зерна (на 7,8 ц менше, ніж торік).
Всіма категоріями господарств на 1 жовтня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 162,3 тис.т (на 22,1% менше, ніж на відповідну дату 2017р.), плодоягідної продукції – 71,1 тис.т (в 1,4 раза більше).
У січні–вересні 2018р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 44,1 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 194,8 тис.т, яєць – 508,3 млн.шт. Порівняно з січнем–вереснем 2017р. загальні обсяги виробництва молока, м’яса та яєць зменшились, відповідно, на 7,3%, 6,6% та на 3,2%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 57,5%, птиці – 29,7%, великої рогатої худоби – 9,5%.
У січні–вересні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. зменшився на 2,1%.
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 115,0% (торік – 111,0%).
Станом на 1 жовтня 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 102,5 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,0 тис. голів, свиней – 245,5 тис. голів, овець та кіз – 74,0 тис. голів, птиці – 5376,2 тис. голів. Проти цієї дати 2017р. темпи зменшення (збільшення) кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів, становили, відповідно, 90,5% та 90,8%, свиней – 101,0%, овець та кіз – 100,1%, птиці – 95,5%.
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,8% загальної кількості великої рогатої худоби (торік – 81,7%), у т.ч. корів – 86,4% (87,8%), свиней – 36,1% (41,3%), овець та кіз – 75,7% (83,8%) і птиці – 50,5% (47,2%).
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції в січні–вересні 2018р. склав 9101,5 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 7922,6 млн.грн, тваринництва – 1178,9 млн.грн.
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за січень–вересень 2018р. у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. зросли на картоплю – на 69,2%, яйця – на 52,4%, культури овочеві – на 17,6%, культури зернові та зернобобові – на 16,7%, тварини сільськогосподарські живі – на 16,6%, молоко – на 6,3%, насіння культур олійних – на 6,1%.
На 1 жовтня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1097,9 тис.т зерна (на 28,7% менше проти 1 жовтня 2017р.), у т.ч. 846,0 тис.т пшениці, 135,6 тис.т ячменю, 44,0 тис.т кукурудзи. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 801,9 тис.т зерна (на 34,5% менше), у т.ч. 610,7 тис.т пшениці, 92,5 тис.т ячменю, 28,9 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 296,0 тис.т зерна (на 6,4% менше).
Промисловість
У січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. індекс промислової продукції становив 104,0%.
Зростання обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–вересня 2017р. сталося в результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 6,9%, переробної промисловості – на 3,3% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,0%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зростання виробництва на 6,9%.
Збільшилось виробництво руд залізних неагломерованих, концентратів залізорудних агломерованих, каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей.
Разом з цим зменшився видобуток пісків кременистих та кварцових.
У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,3%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробництва зменшився на 2,6%.
Менше було вироблено яловичини і телятини та свинини свіжої чи охолодженої (на 43 т та на 1360 т відповідно), ковбасних виробів варених, сосисок, сардельок (на 895 т), ковбас напівкопчених (на 586 т), продуктів готових та консервованих з м’яса чи субпродуктів інших (на 596 т), риби замороженої нерозібраної морської                (на 860 т), олії соняшникової нерафінованої та рафінованої (на 18363 т та на 24463 т відповідно), масла вершкового (на 58 т), молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів (на 1042 т), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 14213 т), хліба та хлібобулочних виробів (на 11219 т), а також кур, курчат заморожених, риби солоної, крім оселедців та риби копченої, сиру свіжого неферментованого, пшона, печива солодкого, майонезу, соусів емульгованих інших, продуктів молоковмісних, лікерів.
Водночас збільшилось виробництво кур, курчат свіжих чи охолоджених (на 821 т), олії соєвої нерафінованої (на 6503 т), а також риби сушеної і в’яленої, оселедців солоних, маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів, тортів, тістечок, пряників та виробів подібних, оцту та його замінників, горілки, пива, води натуральної мінеральної негазованої та газованої.
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У цій сфері індекс промислової продукції становив 111,5%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності відбулося зростання виробництва на 14,5%.
На підприємствах із виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції склав 99,4%.
Зменшилось виробництво коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного, олив і мастил нафтових.
Разом з цим більше було вироблено смол кам’яновугільних.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 105,9%.
У підсекції з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зниження обсягів виробництва становило 9,3%.
У галузі металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, відбулося зростання виробництва на 6,7%.
Більше було вироблено феросилікомарганцю, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, прокату плоского зі сталі нелегованої, прутків та стержнів інших (не у бухтах) зі сталі неіржавної, прутків та стержнів, без подальшого оброблення, зі сталі легованої іншої, прутків та профілів суцільних, холоднотягнутих зі сталі неіржавної, профілів холоднодеформованих, отриманих з прокату плоского, зі сталі нелегованої, без покриття, листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі нелегованої, дроту з міді рафінованої та зі сплавів мідних, титану і виробів з нього, а також деяких позицій металовиробів.
Поряд з цим зменшився випуск феромарганцю, феросиліцію, прутків та стержнів інших (не у бухтах) з іншої нелегованої сталі, дроту із заліза або сталі нелегованої, зі сталі легованої, крім неіржавної та з алюмінію нелегованого, міді нерафінованої та рафінованої нелегованої необробленої.
Також зменшилось виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 3220 т), резервуарів, цистерн, баків та подібних ємностей для рідин, з металів чорних, місткістю понад 300 л (на 78 т), проводу крученого, тросів, шнурів плетених та виробів подібних з алюмінію          (на 697 т), раковин та умивальників зі сталі неіржавної (на 10237 шт) та деяких інших позицій металовиробів.
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяги виробництва збільшились на 4,8%.
Більше було випущено приладів та інструментів для навігації, трансформаторів з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВ А, трансформаторів інших, потужністю не більше 1 кВ А, основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ, провідників електричних інших на напругу не більше 1 кВ, не оснащених з’єднувальними елементами, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних, печей електричних побутових кухонних інших, електродів вугільних для електропечей, циліндрів гідравлічних, насосів відцентрових занурених, багатоступінчастих, турбокомпресорів одноступінчастих, клапанів редукційних для регулювання тиску з ливарного чавуну чи сталі для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, корпусів підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, підшипників ковзання для валів, муфт та пристроїв для з’єднання валів, вогнегасників, борон (крім дискових), сепараторів для молока.
Поряд з цим зменшився випуск проводу ізольованого обмотувального, прожекторів та світильників вузьконаправленого світла подібних, пилок ланцюгових з вмонтованим двигуном неелектричним, обладнання та апаратів для фільтрування й очищення повітря і газів, плугів відвальних, косарок тракторних, уключаючи механізми навісні різальні, розроблені для управління або буксирування трактором.
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Галузь збільшила показники виробництва на 5,0%.
Електроенергії було вироблено 35933,3 млн.кВт·год (на 7,5% більше), пари та гарячої води – 3842,2 тис.Гкал (на 7,6%).
Будівництво
У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2252,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 111,4%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24,2% та 8,0% відповідно.
Транспорт
У січні–вересні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 13,8 млн.т вантажів, що на 0,1% менше обсягу січня–вересня 2017р. Вантажооборот становив 7465,6 млн.ткм і збільшився на 7,9%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 0,6% більше обсягу січня–вересня 2017р. Збільшилося відправлення чорних металів на 23,9%, нафти і нафтопродуктів – на 11,1%, брухту чорних металів – на 7,4%, руди залізної і марганцевої – на 2,7%. У той же час зменшилося відправлення коксу на 62,0%, зерна і продуктів перемолу – на 41,1%, кам’яного вугілля – на 39,8%, добрив – на 10,6%, будівельних матеріалів – на 7,6%. Вантажооборот збільшився на 8,2%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2018р. перевезено 3327,4 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–вереснем 2017р. на 3,0% менше, та виконано вантажооборот в обсязі 648,4 млн.ткм, на 5,6% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 4,4 раза, вантажооборот – у 2,2 раза.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 88,2 млн. пасажирів, або 97,7% обсягу січня–вересня 2017р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1948,3 млн.пас.км, або 113,7%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 51,2 млн. пасажирів, що склало 106,4% обсягу січня–вересня 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 30,2% і склало 15,4 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 1,1% більше обсягу січня–вересня 2017р., пасажирооборот збільшився на 8,8%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 8,7% більше відповідного періоду попереднього року; пасажирооборот збільшився на 10,4%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–вересні 2018р. проти січня–вересня 2017р. зменшився на 14,5% і становив 31,2 млн. пасажирів.
Зовнішньоекономічна діяльність
У січні–серпні 2018р. експорт товарів становив 2351,2 млн.дол. США, імпорт – 1074,5 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1276,7 млн.дол. У порівнянні з січнем–серпнем 2017р. обсяги експортних поставок збільшились на 24,7%, імпортних – на 37,5%.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,19 (у січні–серпні 2017р. – 2,41).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 152 країн світу.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–серпнем 2017р. збільшилась частка чорних металів з 53,4% до 59,6%. Натомість зменшилась частка механічних машин з 13,0% до 9,4%, зернових культур – з 5,4% до 5,1%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 5,3% до 3,7%, руд, шлаку і золи – з 2,8% до 1,8%.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 599,0 млн.дол., або 25,5% загального обсягу експорту та збільшився порівняно із січнем–серпнем 2017р. на 4,5%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 62,8% загального обсягу експорту до цих країн, руди, шлак і зола – 7,1%, продукти неорганічної хімії – 4,5%, механічні машини – 3,8%, електричні машини – 3,6%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 3,4%.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Німеччини, Греції, Болгарії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації, Китаю, США, Індії, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ізраїлю.
Серед найбільших країн-експортерів порівняно із січнем–серпнем 2017р. збільшився експорт товарів до Китаю в 4,3 раза, Об’єднаних Арабських Еміратів – у 3,9 раза, США – в 3,2 раза, Греції – в 2,9 раза, Індії – на 71,0%, Ізраїлю – на 57,0%, Німеччини – на 52,3%, Туреччини – на 51,2%, Єгипту – на 41,8%, зменшився до Болгарії – 40,3%, Польщі – на 31,1%, Російської Федерації – на 22,6%, Італії – на 8,7%.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, живі тварини, продукти тваринного походження.
У загальному обсязі імпорту товарів проти січня–серпня 2017р. збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 23,6% до 35,4%. Проте зменшилась частка механічних машин з 18,9% до 14,5%, чорних металів – з 7,8% до 6,3%, риби і ракоподібних – з 4,6% до 3,9%, різноманітної хімічної продукції – з 3,6% до 2,5%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 321,7 млн.дол., або 29,9% загального обсягу та збільшився проти січня–серпня 2017р. на 15,1%.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини – 30,4%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 9,7%, сіль, сірка, землі та каміння – 7,5%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 6,4%, електричні машини – 5,7%, різноманітна хімічна продукція – 4,0% загального обсягу імпорту із цих країн.
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, США, Білорусі.
Порівняно із січнем–серпнем 2017р. імпорт товарів збільшився з Російської Федерації на 75,2%, Туреччини – на 41,7%, Словаччини – на 27,9%, Китаю - на 25,8%, США – на 18,6%, Франції – на 15,8%, Німеччини – на 9,8%. Однак менше ввезено товарів з Польщі на 7,2%, Білорусі – на 4,0%.
Споживчі ціни
Ціни на споживчому ринку області в січні–вересні 2018р. підвищились на 5,4%. Вартість послуг у сфері освіти зросла на 14,7%. Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 10,6%. Товари та послуги у сфері зв’язку зросли в ціні на 9,7%, а різні товари та послуги – на 9,3%. Подорожчання у сфері транспорту становило 7,0%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла додали в ціні 5,7%, одяг і взуття – 5,6%. Вартість товарів та послуг у сфері охорони здоров’я зросла на 4,7%, ресторанів та готелів – на 4,2%. Продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожчими на 3,9%. Подорожчання у сфері відпочинку і культури склало 3,0%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 2,3%.

Календар оприлюднення інформації

Січень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2017

atlas 2017